شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

نتیجه ی جستجو : همه ی نوشته ها


  • بازدید علمی از دانشگاه صنعتی سهند

    رضایی- مدیر مرکز تحقیقات غرب کشور- با هدف آشنایی با توانمندی های علمی و صنعتی دانشگاه صنعتی سهند، از این دانشگاه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات غرب کشور، ...

    تاریخ انتشار : 21/10/20