شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

نتیجه ی جستجو : همه ی نوشته ها


  • درباره مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور

    درباره مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور با توجه به نیاز شدید کشورمان به تولید فلز استراتژیك آلومینیوم و جهت دستیابی به تولید سالانه یک میلیون تن شمش آلومینیوم مصوب ...

    تاریخ انتشار : 21/11/16