شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

نتیجه ی جستجو : همه ی نوشته ها


  • سودوبوهمیت

    سودوبوهمیت پودری سفید رنگ، غیر سمی، بی مزه، بی بو، خلوص کریستالی بالا، چسبندگی قوی، سطح بالا، حجم منافذ زیاد، و دارای ویژگی های ژل تیکسوتروپیک است. ماده اولیه اصلی پایه ...

    تاریخ انتشار : 22/01/05