شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

نتیجه ی جستجو : همه ی نوشته ها


  • گزارش پیشرفت کار پروژه تولید آلومینای سراب

    اهم اقدامات انجام شده در بخش تستهای پایلوت • اتمام بارگیری، تشریفات گمرکی، حمل و تحویل نمونه های پایلوت بخش پیرومتالورژی به آلمان • بازدید از پایلوت آذرشهر به همراه مشاور مهندسی پروژه و ...

    تاریخ انتشار : 22/07/05