شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

تاریخ انتشار : 21/10/23

اشتـــراک گـــذاری مطلب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتي،پشتیبانی و نظافت اماكن


نویسنده : writer

تاریخ انتشار : 23/12/10

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتي،پشتیبانی و نظافت اماكن

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور( مرکز پایلوت آذرشهر) در نظر دارد مناقصه عمومی انجام کلیه امور خدمات (شامل خدمات اداري ، پشتیبانی، نظافت در مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور و ساختمانهای مربوطه با نیروی انسانی) به شماره فراخوان 2002030222000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : ساعت 14روز شنبه تاریخ 25/09/1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14روز سه شنبه تاریخ 05/10/1402
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00:10 روز چهارشنبه تاریخ 06/10/1402
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها الف : آدرس دفتر تبریز: خیابان ولیعصر ، فلکه معلم( بارنج سابق) ، نبش کوچه خورشید، طبقات فوقانی بانک ملت، ساختمان آلومینا و تلفن33697207-041 و 33697205-041
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


برچسب ها :