شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

تاریخ انتشار : 21/11/16

اشتـــراک گـــذاری مطلب

فراخوان انجام خدمات عمومی و اداری در طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب


نویسنده : writer

تاریخ انتشار : 22/03/06

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی و اداری در طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب (نوبت دوم )

و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات اياب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل در طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب ( نوبت دوم )

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی و اداری در طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب به شماره فراخوان 2000003007000137 و همچنین مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات اياب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل در طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب به شماره فراخوان 2000003007000138 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزام آور است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 16/12/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 16عصر روز شنبه تاریخ 28/12/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 14/01/1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10صبح روز سه شنبه تاریخ 16/01/1401
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
– آدرس دفتر تبریز: خیابان ولیعصر ، فلکه معلم ( بارنج سابق ) ، نبش کوچه خورشید، طبقات فوقانی بانک ملت، ساختمان آلومینا و تلفن33697207-041 و 33697205-041- 33697231-041
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
آدرس بازگشايی پاکات : محل بازگشايی اسناد به نشانی : تهران – خيابان سپهبد قرنی – نرسيده به پل کريمخان – نبش کلانتری شرقی – ساختمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


برچسب ها :