شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

نتیجه ی جستجو : همه ی نوشته ها


  • بازدید علمی از دانشگاه صنعتی سهند

    رضایی- مدیر مرکز تحقیقات غرب کشور- با هدف آشنایی با توانمندی های علمی و صنعتی دانشگاه صنعتی سهند، از این دانشگاه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات غرب کشور، ...

    تاریخ انتشار : 21/10/20

  • قرارداد تامین دانش فنی تولید کاتالیست

    امضاء قرارداد تامین دانش فتی تولید کاتالیست های HDS نفتا مرکز تحقیقات غرب کشور به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور، قرارداد تامین دانش فنی کاتالیست HDS ...

    تاریخ انتشار : 21/10/20