سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

پیشنهاد اجرایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پیشنهاد:

با توجه به دستور مستقیم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت عقد قرارداد با شرکت های خارجی واجد صلاحیت برای طراحی بیسیک و انتقال دانش فنی پروژه که این امر در زمستان 93 محقق شد و تمام مدارک مربوط به طراحی مهندسی بیسیک به طرح ارائه شده است.فلذا انتخاب یک پیمانکار EPC+F در ادامه این قرارداد لازم و ضروری می باشد.