سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

معدن نفلین سینیت رزگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

توده نفوذي رزگاه در استان آذربايجان شرقي در بخش مهربان شهرستان سراب و به فاصله حدود 25 كيلومتري شمال غرب شهر سراب و در مجاورت روستاي رزگاه واقع شده است. اين توده نفوذي در حاشيه شمالي روستاي رزگاه از توابع شهرستان سراب واقع شده است.
جهت دسترسی به این معدن ، پس از طی حدود 15 کیلومتر در مسیر جاده سراب – بستان آباد ، به سه راهی روستای قزلگچی رسیده به سمت راست جاده به طرف شمال تغییر مسیر داده و پس از طی حدود 16 کیلومتر جاده ی آسفالته روستایی که از کنار روستاهای قزلگچی و کلوجه عبور می نماید به روستای رزگاه میرسیم . معدن نفلین سینیت رزگاه در سمت شمال روستا و به فاصله حدود یک کیلومتر از این روستا واقع شده است .
براساس گزارشات و مستندات موجود از عملیات اکتشافی انجام گرفته در محدوده ی این معدن، وجود ذخیره ای بالغ بر 120 میلیون تن سنگ نفلین سینیت با عیار متوسط Al2O3=19.90% ،اکتشاف و اثبات شده است.
با توجه به پی جویی و اکتشافات سطحی انجام گرفته در سمت شمالغربی معدن نفلین ، میزان ذخیره ی نفلین سینیت در منطقه رزگاه ، نزدیک به یک میلیارد تن ، تخمین زده می شود .

آنالیز سنگ نفلین سینیت