سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

اقدامات انجام شده در بخش زیر ساخت ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بخش زیر ساخت ها:

  • خرید زمین کارخانه
  • اخذ مجوزها
  • مطالعات احداث کارخانه
  • احداث ساختمان های اداری و رفاهی
  • احداث معابر و کانال کشی داخل سایت
  • حصارکشی کارخانه تملک محدوده معادن رزگاه و ارشتناب
  • تملک مسیر 1700 متری و محل احداث ایستگاه CGS پروژه گازرسانی به کارخانه
  • تهیه مدارک و مستندات لازم جهت تملک اراضی زراعی در مسیرهای دسترسی معادن به کارخانه

جدول مقادیر پیشرفت زیر ساخت های طرح

شرح پیشرفت فیزیکی / واقعی
 کل زیرساخت ‌ها 44.54% 
 اخذ مجوزها 76.92% 
 تملک 53.35% 
 ساختمان و محوطه سازی 60.81%