سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

خلاصه روند تکمیلی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش روند تکمیلی پروژه:

1361: شروع بررسی امكان توليد آلومينا از منابع داخلی، اكتشاف و مطالعه منابع توليد آلومينا از بوكسيت، آلونيت و نفلين.

1371: انجام مطالعات اوليه (Opportunity Study) و آزمايشات در مقياس آزمايشگاهی (Bench Scale) بر روی نمونه های سطحی كانسار توسط شركت وامی روسيه.

1374: شروع عملیات اجرایی واحد نیمه صنعتی آذرشهر.

 

1384: با توجه به نتايج مطالعات انجام شده، ايجاد طرح با ظرفيت 200 هزار تن در سال، مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و متعاقباً مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و موافقتنامه اجرائی طرح در اسفند همان سال مبادله گرديد.

1385: راه اندازی واحد نیمه صنعتی آذرشهر.

1385: بر اساس اسناد مناقصه بين المللی تهيه شده، مناقصه جهت انتخاب پيمانكار EPC طرح برگزار شد.

1386: انتخاب كنسرسيوم موسسه جهاد مرکز، جهاد تحقيقات سهند تبریز و شركت NFC چين بعنوان پیمانکار EPC و عقد قرارداد با این کنسرسیوم به مبلغ 380 ميليون يورو.

1389: الحاقیه شماره 1 قرارداد برای فاز اول صنعتی به مبلغ حدود 159 میلیون یورو منعقد گردید.

1390: با توجه به عملکرد ضعیف و اتمام زمان قرارداد، پیمانکار EPC (کنسرسیوم جهاد) خلع ید گردید.

1391: به دنبال خلع ید کنسرسیوم جهاد، ادامه تکمیل کارهای احداث کارخانه به شرکت دیگری واگذار گردید که به دلایل متعدد منجر به عقد قرارداد فیمابین نشد.

1393: عقد قرارداد با شرکت آلمانی برای طراحی بیسیک و انتقال دانش فنی در آذر ماه.

1394: تنفیذ قرارداد طراحی بیسیک با شرکت فوق در اردیبهشت ماه و برگزاری جلسه kick off meeting در خرداد ماه.

1395: تکمیل و تحویل اکثر مدارک و اسناد موضوع قرارداد فیمابین و ارائه برآورد قیمت پروژه و برگزاری جلسات متعدد در حضور وزیر محترم وریاست محترم سازمان.