سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

با احداث مجتمع توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب اهداف ذيل محقق خواهد گرديد:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تحقق اهداف:

1- توليد پودر آلومينا در كشور از منابع بسيار عظيم رزگاه 

2- تامین بخشی از پودر آلومینای مورد نیاز کارخانجات تولید آلومينيوم کشور

3- بومي شدن فرايند و در اختيار گرفتن دانش فني جهت احداث واحدهاي صنعتی مشابه

4- ايجاد زمينه اشتغال مستقیم براي بيش از 2500 نفر در منطقه سراب

 

5- ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای بیش از 10000 نفر در منطقه سراب و استان

6- تولید محصولات جانبی نظیر کربناتهای سدیم و پتاسیم به منظور تامین مواد اولیه صنایع مختلف

7- امکان ایجاد مجتمع های تولید آلومینیوم و صنایع پایین دستی آلومینیوم در سالهای آتی 

8-  توسعه منطقه و ایجاد تحول عظیم اقتصادی و صنعتی در منطقه