سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

شنبه, 07 دی 1398 ساعت 10:32

آگهی فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 15 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور(پایلوت آذرشهر )

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آگهی فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 15 تن بوهمیت مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور (پایلوت آذرشهر )

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور) ، در نظر دارد نسبت به تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای با موضوع « فروش 15 تن بوهمیت مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مندرج در اسناد  مزایده » به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده ، در سامانه تدارکات  الکترونیک دولت به آدرسWWW. Setadiran . ir ، مراجعه و  پس از واریز مبلغ 000ر000ر1  ریال ( یک میلیون ریال ) به حساب شماره 4101053730232229 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن  و صنایع معدنی ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به دریافت اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره1098003007000003 اقدام نمایند .

1 – نام و نشانی مزایده گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور ) به نشانی : تهران ، خیابان  شهید سپهبد قرنی ، نبش کوچه شریف ، پلاک 39 – کد پستی 14513-15816                                                                                                                                     

 2- موضوع مزایده :  فروش 15 تن بوهمیت مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مندرج در اسناد مزایده

3- مدت اجرای کار: یک ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد

4-  نوع و مبلغ تضمین : یک فقره ضمانت نامه بانکی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی و یا فیش واریز نقدی به مبلغ 000ر500ر247 ریال ( دویست و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) که توسط یکی از بانک های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد اعتبار داشته و برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد .

5- محل و مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16 ) روز سه شنبه مورخ 10/10/1398 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس.ir WWW.setadiran

6- محل و مهلت تسلیم اسناد : متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مندرج در اسناد مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16 ) روز یکشنبه مورخ 22/10/1398در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نموده و همچنین نسبت به تحویل نسخه فیزیکی اسناد به دستگاه مزایده گزار، به آدرس مندرج در بند (1) اقدام نمایند .

7 - زمان و محل بازگشایی پاکات : زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 23/10/1398 ساعت 14 در سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار میگردد .

8- مدت اعتبار پیشنهاد ها : سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد .                                                                                             

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ابران

مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور

خواندن 603 دفعه